A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester»Omsorg, trygd og sosiale tenester»Omsorgstenester»Emneord

Matombringing

Målgruppa for matombring er menneske som på grunn av alder, sjukdom eller funksjonshemming treng hjelp til å oppretthalde eit tilfredsstillande kosthald i det daglege.

Tenesteskildring ikon