A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Markering av verdensdagen for psykisk helse

Marita Opheim - verdsdagen psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse vert markert i over 150 land den 10.oktober.

Verdensdagen er ei årleg markering og den største opplysningskampanjen for psykisk helse. Dagen vert markert for å auke kunnskap, skape openheit og bryte ned tabu om psykisk helse. Alle mennesker har ei psykisk helse! I Årdal kommune vert dagen markert på Årdal bibliotek med oppslag og informasjon. Tema for dagen er #VÆRRAUS. På biblioteket vil du finne tips og råd om korleis du kan vere raus i kvardagen. Å vere raus mot seg sjølv og andre kan bidra til god psykisk helse.