A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Manglande lys på Farnes nye kyrkjegard

Det har oppstått ein jordfeil i lysarmaturane på Farnes nye kyrkjegard. 

Ein følgje av dette er at lampene ikkje lyser - spesielt når det er fuktig vêr. Armaturane vil verte skifta ut, men dette vil ta noko tid. 
Det er dumt at dette skjer på denne tida når det er så mørkt store delar av dagen - og spesielt i desse juletider når mange ynskjer å besøkje kyrkjegarden. 

Me er lei oss for dei ulempene dette medfører for dei besøkjande.