A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Makebyte, Sentralbygget - Asvo

I samband med at Asvo skal overta Sentralbygget har tekniske tenester flytta ut av bygget.
Sven Erik Jevnaker, Tore Ødegård, Odd Sverre Haukedalen og Torbjørn Haug har fått mellombels kontor i Storevegen 2.
Fram til Tekniske tenester får overta Asvobygget, har uteseksjonen oppmøte i Tangenhallen, Storevegen 2, Parkbui og Brakka ved Bygger”n, Geithus.

Sven Erik Jevnaker: 959 89 343
Tore Ødegård: 415 84 013
Odd Sverre Haukedal: 959 35 479
Torbjørn Haug: 90837343