Måndag 20. oktober vert bassenget i Årdalshallen stengt for all bruk

Det må skiftast diverse deler for å unngå nytt havari på anlegget.

 Det er slitedeler av same type som førte til siste havari som no må skiftast slik at vi sikrar oss mot komande stenging.

Vi beklagar så mykje for ulempa dette påfører gjestene våre, men dette er førebyggande tiltak før vi får ein ny uventa stopp. I så fall tek det fleire dagar før vi har reservedelar på plass og kan sette i gang att anlegget.