A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Leige av skulerom

Skulerom 2020
Garderobe 185,-
Gymsal m/garderobe 320,-
Symjebasseng m/garderobe 320,-
Klasserom 185,-
Musikksal m/kjøken 1.240,-
Personalrom m/kjøken 1.240,-
Personalrom u/kjøkken/Lærarom 640,-
Storstove u/kjøken (Farnes skule) 990,-
Storstove m/kjøken (Farnes skule) 1.240,-
Allrom 360,-
Kunst og Håndverksalen u/kjøkken 640,-
Kunst og Håntverksalen m/kjøkken 1.240,-

 

Leige av rom for overnatting 2020
Tangen skule og Farnes skule kr 90,- pr. person pr. døgn

Merknad:
Organiserte aktivitetar for born og unge (til 19 år) er gratis.
Kursverksemd via landsomfattande studieorganisasjonar t.d. Friundervisninga og AOF er gratis.