A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Leige av skulerom

Skulerom 2019
Garderobe 180,-
Gymsal m/garderobe 310,-
Symjebasseng m/garderobe 310,-
Klasserom 185,-
Musikksal m/kjøken 1.200,-
Personalrom m/kjøken 1.200,-
Personalrom u/kjøkken/Lærarom 620,-
Storstove u/kjøken (Farnes skule) 960,-
Storstove m/kjøken (Farnes skule) 1.200,-
Allrom 350,-
Kunst og Håndverksalen u/kjøkken 620,-
Kunst og Håntverksalen m/kjøkken 1.200,-

 

Leige av rom for overnatting 2019
Tangen skule og Farnes skule kr 85,- pr. person pr. døgn

Merknad:
Organiserte aktivitetar for born og unge (til 19 år) er gratis.
Kursverksemd via landsomfattande studieorganisasjonar t.d. Friundervisninga og AOF er gratis.