A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Opningstider

Legekontoret

Kommunen skal som følge av koronapandemien sikre minst mogleg smittespreiing, og me er pålagde å organisere arbeidet slik at me reduserer smittefaren.

Det har ført til ei omlegging av drifta ved legekontoret.

For å unngå at personar som kan spreie smitte kjem i resepsjonsluka, ber me om at de først tek kontakt med oss på telefonen.
Fastlegane har færre timar til sine pasientar, noko som fører til utsetting av rutine kontrollar.

Blodprøvar vert tekne etter avtale.

Ta kontakt på telefon 57 66 53 90.

 

Opningstidene for ekspedisjon/luke gjeld ikkje no under Korona, da må ein følja dei retningslinjene som står ovanfor. 

Legekontoret har fylgjande opningstider;

  Årdal legekontor
Telefon: 57 66 53 90
   
       
  Sentralbord/Timebestilling
 
Ekspedisjon/luke
 

Blodprøve (avtale med lege)

Måndag 08.00-12.00 og 13.00-14.30 08.00 - 15.00
Mellom kl. 1200 - 1300 er det kun akutte henvendelse

08.30 - 11.30

Tysdag 08.00-12.00 og 13.00-14.30 08.00 - 15.00
Mellom kl. 1200 - 1300 er det kun akutte henvendelse

08.30 - 11.30

Onsdag 08.00-12.00 og 13.00-14.30 08.00 - 15.00
Mellom kl. 1200 - 1300 er det kun akutte henvendelse

08.30 - 11.30

Torsdag 08.00-12.00 og 13.00-14.30 08.00 - 15.00
Mellom kl. 1200 - 1300 er det kun akutte henvendelse

08.30 - 11.30

Fredag 08.00-12.00 og 13.00-14.30 08.00 - 15.00
Mellom kl. 1200 - 1300 er det kun akutte henvendelse

08.30 - 11.30

 

Legevakt: Øyeblikkeleg hjelp:

116117

113