A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Legekontoret i påskeveka

legevakt

Legekontoret har vanleg opningstid på telefon og i resepsjon måndag 10. og tysdag 11. april.
Det er redusert drift desse to dagane, ingen "vanlege" legetimar, kun legevakt.

Onsdag 12. april er det kun legevakttelefon 116117 som er tilgjengeleg.

NB!
Får du time på legevakten 12. april i tida 08.00 - 12.00 skal du møte på legekontoret.

Etter kl. 12.00 er all legevakt på LMS i Lærdal (lokalmedisinsk senter) fram til og med tysdag 18 .april kl. 08.00. 

Er det akutt ring 113.