A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Legekontora vert stengt veke 19

Gjeld frå og med 06.05.13 til og med 12.05.13.

Legekontora skal oppdatere programvara på data til dagens krav.
Treng du straks hjelp i denne perioden, ring Legevakt 57 66 11 13.

Sjå over medisinar du brukar fast og bestill nye reseptar i god tid.
Denne perioden, har vi ikkje tilgang på pasientjournalar.

Spesielt for legekontoret i Øvre Årdal:
Pasientar for INR-måling, møter  som vanleg Tysdag den 07.05.13.