A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Helse/Legekontor

Legekontor

Velkommen til Årdal legekontor

 

Legetenesta i Årdal har 7 fastlegeheimlar. I tillegg til dette har kommunen turnuskandidat.

Du som har fastlege kan no tinge time direkte på nett via vår portalløysing. Der kan du og ordne med resept på faste medisiner.

I periodar kan det vere stor pågang på telefonen, då særleg om morgonen. Om det ikkje hastar kan det derfor vere lurt å ringje litt seinare på dagen. Oversikt på når resepsjon/telefon er open finn du på opningstider.

Må du ta buss fra Tangen, så gi beskjed om det når du tingar time, så prøver me så langt som råd å tilpasse time etter busstider.

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringe.

Dersom det er mogeleg, bør du alltid ringja fastlegen først.

  • Fastlegen din i opningstida telefon 57 66 53 90
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta
  • 113 når det er akutt og står om liv