Ledige stillingar

* Ledig fastlegeavtale i Årdal kommune frå 01.09.2012 – Søknadsfrist 18.mai 2012.
 
* Ledig 100% stilling for helsemedarbeidar ved legekontor - Søknadsfrist 26. april 2012.


Fullstendig stillingsannonse får du på Tenestetorget og under menyvalet 
ledige stillingar