A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ledige stillingar

Årdal kommune har ledig følgjande stillingar:

* Ledige stillingar som lærarar ved grunnskulane i Årdal frå hausten 2012
* Driftsoperatør/sjåfør, 100% fast stilling, Tekniske tenester
* Miljøterapeutar, 2 x 80% faste stillingar, verna bustader, Spesialomsorg
* Sjukepleiarstillingar, vikariat , Eldreomsorg
* Hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar/helsefagarbeidarar, faste stillingar og vikariat, Eldreomsorg 

Søknadsfrist: 23. april 2012.

Fullstendig stillingsannonse får du ved å gå inn på menyvalet ledige stillingar

Tips ein ven Skriv ut