A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ledige stillingar

Årdal kommune har ledig følgjande stillingar:

* Avdelingssjukepleiar, 100% vikariat, Årdal sjukeheim frå ca. 15.05.12 til 31.08.13
* Fagutviklingskonsulent, Eldreomsorg/Spesialomsorg, 80% vikariat frå snarast til 31.05.2013
* Sjukepleiarar, Hjelpl./Omsorgsarb./Helsefagarb., Eldreomsorg, faste stillingar og vikariat
* Musikk- og kulturskulen, 65% fast stilling frå snarast og 100% vikariat frå 26.03.12 til 22.03.13
* Klubbarbeidar, 20% fast stilling ved udngdomsklubben i Øvre Årdal
* Lærar, 100% vikariat ved Farnes skule ut skuleåret 2011/2012

Søknadsfrist: 6. februar 2012

Fullstendig stillingsannonse får du ved å ta kontakt med Tenestetorget eller under menyvalet ledige stillingar på framsida.

Tips ein ven Skriv ut