A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ledige stillingar

* Ledig fastlegeavtale i Årdal kommune frå 15.12.2011 - Søknadsfrist 02.09.2011

* Hjelpepleiar/omsorgsarbeidar/helsefagarbeidarar, Eldreomsorg, faste stillingar.
* Kinomaskinistar, 2 x 20% stillingar, frå oktober 2011.
* Rekneskapskontrollør, 100% stilling, frå 15.09. 2011.
 
Søknadsfrist: 29. august 2011.

Sjå menyvalet "ledige stillingar" til høgre på framsida for meir informasjon om stillingane.

Tips ein ven Skriv ut