A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ledige stillingar

 

Eldreomsorga i Årdal har ledige stillingar som:

 

* Heimehjelpar - 70% fast stilling

* Fagutviklingskonsulent - 60% vikariat

* Sjukepleiarar - 3 faste og 2 vikariat ( 100% og 90%)

* Hjelpepleiar/omsorgsarbeidar/helsefagarbeidar - 50 % vikariat

* Assistent/kokk utan fagbrev – 70% vikariat

*Prosjektleiar i 100% stilling (Søknadsfrist: 08.08.2011)

 

* Søknadsfrist: 01. august 2011.

 

Fullstendig stillingsannonse får du ved å ta kontakt med Tenestetorget, tlf. 57 66 5221 eller på

Årdal kommune si heimeside, www.ardal.kommune.no

 For å søke - trykk linken under:

http://ardal.custompublish.com/ledige-stillingar.155606.nn.html

 

Tips ein ven Skriv ut