Ledige stillingar

 

Er du på utkikk etter jobb i Årdal? Den kommunale verksemda er den største og mest varierte serviceorganisasjonen i kommunen. Årdal kommune har i dag omlag 550 tilsette, fordelt på 460 årsverk, innanfor viktige tenester som skule, helse, barnehage, omsorg, kultur og tekniske tenester.

Ledige stillingar i Årdal kommune (søkeportal)

NB! intern stillingar er det kun tilsette i kommunen som kan søkje på. Eksterne søkjarar vert ikkje vurdert.

Ledige stillingar i nabokommunen Lærdal

Ledige stillingar i nabokommunen Aurland