Ledige stillingar

Er du på utkikk etter jobb i Årdal? Den kommunale verksemda er den største og mest varierte serviceorganisasjonen i kommunen. Årdal kommune har i dag omlag 600 fast tilsette innanfor viktige tenester som skule, helse, barnehage, omsorg, kultur og ulike tekniske tenester.

Ledige stillingar i Årdal kommune (Søkeportal)

NB! intern stillingar er det kun tilsette i kommunen som kan søkje på. Eksterne søkjarar vert ikkje vurdert.

Kontakt oss

Sentralbordet Rådhuset
Telefon 57 66 50 00
Fax 57 66 50 15

Sentralbordet Rådhuset
Opningstider:
1. sept - 9. mai kl. 07.30 - 15.30
Sommartid:
10. mai - 31. aug kl. 07.30 - 15.00

Besøk og postadresse:
Statsråd Evensensveg 4
6885 Årdalstangen
E-post

Organisasjonsnummer
954679721

Web levert av CustomPublish AS