Ledige stillingar

2011-05-26

Er du på utkikk etter jobb i Årdal? Den kommunale verksemda er den største og mest varierte serviceorganisasjonen i kommunen. Årdal kommune har i dag omlag 600 fast tilsette innanfor viktige tenester som skule, helse, barnehage, omsorg, kultur og ulike tekniske tenester.

Ledige stillingar i Årdal kommune (Søkeportal)

NB! intern stillingar er det kun tilsette i kommunen som kan søkje på. Eksterne søkjarar vert ikkje vurdert.

Web levert av CustomPublish AS