A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ledige stillingar i omsorg

*3 x 86% stillingar som personleg assistent, ny BPA-bustad
*Søknadsfrist 15.06.14.

* 2 x 100% faste vikarstillingar i spesialomsorg
* 1 x 100% fast sjukepleiarstilling i heimesjukepleien
* 80%,75%,50% faste stillingar for helsefagarb./hjelpepl./omsorgsarb., eldreomsorg

*Søknadsfrist: 23. 06. 2014.

I tillegg er det ledige helgestillingar for assistentar og helsefagarbeidarar i eldreomsorg.
Interesserte kan ta kontak med leiar Hilda Nese, mobil : 9481566 e-post: hne@ardal.kommune.no
 

Tips ein ven Skriv ut