A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ledige stillingar i eldreomsorg, spesialomsorg og Farnes skule

Med atterhald om eventuelle organisasjonsjusteringar i samband med budsjetthandsaminga for 2012 er det ledig følgjande stillingar:

* Sjukepleiarar, hjelpepleiar/omsorgsarbeidar/helsefagarbeidarar, Eldreomsorg
* Miljøterapeutar,miljøarbeidarar, personleg assistent, Spesialomsorg
* 100% vikariat som koordinator for spesialundervising ved Farnes skule
* Sjukepleiarar - 90% og 86% fast 

Søknadsfrist: 2. januar 2012.

Fullstendig stillingsannonse får du ved å ta kontakt med Tenestetorget, eller under menyvalet ledige stillingar.

Avlastarar
Spesialomsorg treng avlastar 6 timar pr. veke for ein baby på 6 mnd. Arbeidsoppgåvene vil bestå i å vere heime med babyen på ettermiddagstid for å avlaste familien, eventuelt å ha med babyen på trilletur.
Grunna arbeidet sitt omfang er vi avhengig av å ha vaksne personar som har erfaring med barn.

Personar som har helsefagleg bakgrunn vil verte føretrekt.
Interesserte kan ta kontakt med: Jane Kristin Lindstrøm-Bolme, tlf. 90807056 eller Kristiane Laberg, tlf. 90877068.

 

Tips ein ven Skriv ut