A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ledige omsorgsbustader på ÅBO

Årdal bu- og omsorgsenter

Me har no ledige 2 omsorgsbustader på ÅBO (50 kvm).

Nærare opplysningar om bustadane kan de få hjå Pasientkoordinator Elin Eldegard tlf 94143120.
Søknadskjema for bustadane finn du her, eller på Rådhuset.

Søknadsfrist er 27.01.2018.

 

Søknad skal sendast til :
Årdal kommune, 
Statsråd Evensensvei 4. 
6885 Årdalstangen