A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Landsomfattande fosterheimskampanje

Det pågår akkurat no ein landsomfattande kampanje for rekuttering av nye fosterheimar. Dette arbeidet er eit felles ansvar som det statlege barnevernet har ilag med det kommunale barnevernet.

Det er aldri for seint å hjelpe nokon på rett veg

www.fosterhjem.no/sfj
 
www.bufetat.no