A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Lag og organisasjonar kan søke om momskompensasjon

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2012.


Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 627,5 millioner kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2012.

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. 
Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Slike såkalte underledd skal sende inn sine søknader gjennom sentralleddet sitt.

Vi ønsker å nå flere
Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom
kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjoner i din kommune/distrikt.

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene våre www.momskompensasjon.no.

Her finner du også søknadsskjema. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss pr. e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Med hilsen

 

_________________________

 

Steinar Hatlestad

seniorrådgjevar Samfunnskontakt

Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

Mobil: +47 99 28 43 16, E-post: sth@lottstift.no