A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Landbruk/Fiskeforvaltning

Lærdal kommune - Lokale retningsliner for fiskefond II

Fiskefond II i Lærdal kommune vart oppretta i 1965 i samband med løyve til utbygging av Lærdalsvassdraget. Frå utbyggjar får fondet årleg tilført midlar. I 2005 vart beløpet oppjustert til kr 206.158 (justering kvart 20 år).
 
Formålet med fondet:
Midlane skal nyttast til å fremja aurefiske i regulerte og uregulerte vassdrag (gjeld ikkje i vassdrag der det er anadrom laksefisk) 
 
Lærdal kommunestyre har i møte 29.03.07 sak 021/07 vedteke lokale retningsliner for fiskefond II.