A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kyrkjeval

Det er val til det lokale sokneråd og til Bjørgvin bispedømeråd og kyrkjemøte.

Førehandsrøysting på kyrkjekontoret Årdalstangen onsdagar kl. 10.30 -12.30 eller etter avtale i perioden 12.08.-06-09. 

Valdagen 9. september:
Nedre Årdal sokn: Rådhuset kl. 09.00-20.00
Øvre Årdal sokn: Kulturhuset kl. 09.00-20.00