A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Opningstider

Kyrkjekontor

TELEFONAR OG KONTORTIDER
Postadres Kyrkjekontoret:
Postboks 41, 6881 Årdalstangen

  Postadresse
  Postboks 41, 6881 Årdalstagen
  Besøksadresse
  Statsråd Evensensveg 1 - Rådhus II
(inngang Meierigata)
  Sokneprest - Olav Nese
Mobilnr. 975 00 650
E-post Olav Nese
  Beredskapsprest
Mobilnr. 954 83 374
  Kateket - Inger Anne Eldegard
Mobilnr. 991 04 650
E-post Inger Anne Eldegard
Kontortid Etter avtale
  Kykjeverje - Ruth Jane Øren
Mobilnr. 474 88 881
E-post Ruth Jane Øren
Kontortid 0900 - 1500
  Kyrkjelydssekretær - Nina Framstad Helle Hunderi
Tlf. 474 88 932
E-post Nina Framstad Helle Hunderi
Kontortid 0900 - 1500 Tysd., onsd. og torsd.
  Kantor - Freek Ypma
Mobilnr. 478 11 168
E-post Freek Ypma
  Kantor - Bert Brons
Mobilnr. 478 26 421
E-post Bert Brons
  Kykjetenar - Jane Susanne Bjørk Hestetun
Tlf. 474 88 956
E-post Jane Susan Bjørk Hestetun
  Kyrkjelydshuset
Tlf. 47488980
  Leiar Nedre Årdal sokneråd - Johanna Jansen
Tlf. 99384659
  Leiar Øvre Årdal sokneråd - Hilda Nese
Tlf. 91132652
  Leiar Årdal kyrkelege fellesråd - Oddbjørn Einan
Tlf. 906 22 660