A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Kyrkjekontor

TELEFONAR OG KONTORTIDER
Postadres Kyrkjekontoret:
Postboks 41, 6881 Årdalstangen

  Postadresse
  Postboks 41, 6881 Årdalstagen
  Besøksadresse
  Statsråd Evensensveg 1 - Rådhus II
(inngang Meierigata)
  Sokneprest - Wenche Lie Lysne
Mobilnr. 995 54 531
E-post lie_Wenche@hotmail.com
  Sokneprest Olav Nese
Mobilnr. 975 00 650
E-post one@ardal.kommune.no
  Kyrkjeverje - Johanne Molland
Mobilnr. 477 99 135
E-post johanne.molland@ardal.kommune.no
  Konsulent - Ruth Jane Øren
Mobilnr. 474 88 881
E-post Ruth Jane Øren
   Kateket Inger Anne Eldegard
Mobilnr. 991 04 650
E-post iaeldegard@gmail.com
  Kantor - Freek Ypma
Mobilnr. 478 11 168
E-post Freek Ypma
  Kantor - Bert Brons
Mobilnr. 478 26 421
E-post Bert Brons
  Kykjetenar Farnes kyrkje
Mobilnr. 474 88 956
  Årdal kyrkje/Kyrkjelydshuset
Mobilnr. 474 88 980
  Leiar Nedre Årdal sokneråd -  Grete Hovland
Tlf. 906 94 589
  Leiar Øvre Årdal sokneråd - Hilda Nese
Tlf. 911 32 652
  Leiar Årdal kyrkelege fellesråd - Oddbjørn Einan
Tlf. 906 22 660