A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kurs i aktivitetshjelpemiddel for born og unge

 

Program og meir informasjon om påmelding.

Påmeldingsfrist 4. april.

Hjelpemiddelsentralen inviterer til kurs om aktivitetshjelpemiddel for born og unge.

Tid og stad: Torsdag 14. april, Førdehuset, festsalen og utandørs.

Målgruppe
Barn og unge med funksjonshemming, foreldre, terapeutar, assistentar o.a.

Deltakarane skal få meir kunnskap om aktivitetshjelpemiddel til bruk utandørs i sommarhalvåret.