A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kunngjering - valting

valglogorådhuset_512x342

I Årdal kommune vert det halde val til kommune- og fylkestingvalet måndag 9. september. På valdagen må du stemme i den kommunen du er manntalsført i.

Det vert røysting fylgjande stader:
Øvre Årdal krins - Årdal kulturhus kl. 09.00 – 19.00
Årdalstangen krins - rådhuset, kl. 09.00 – 19.00

Årdal har elektronisk manntal så du vel sjølv kva krins du vil røyste.

Ta gjerne med valkort og hugs legitimasjon.