A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kunngjering - utbyggingsavtale

I samsvar med § 17-4 i plan- og bygningslova er utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan Jens Davidsons veg og Verksvegen (Planid.: 1424-20150001) mellom Årdal kommune og Handelsbygg 5 AS godkjendt.