A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kunngjering: Regulering - Planvedtak

holsbru

I samsvar med § 12-12 i plan- og bygningslova godkjende Årdal kommunestyre i møte 28. mars 2019 i sak 015/19 Reguleringsplan for Fv. 53 Holsbru. Formålet med planen er å skredsikkre ei strekning av vegen ved bygging av tunnel.

På heimesidene til kommunen han ein sjå planvedtaket og andre dokument i saka. Planvedtaket kan påklagast i samsvar med §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova jf. kap. VI i forvaltningslova. Klage må vere sett fram skriftleg til Årdal kommune innan 3 veker. Krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram skriftleg til Årdal kommune innan 3 år etter kunngjeringsdato jf. kap. 15 i plan- og bygingslova.

-Årdal kommune-