A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kunngjering om valting

Stortings- og sametingsval vert i Årdal halde slik:

Måndag 9. september 2013.

Røystekrins Stad Opningstider vallokale
Øvre Årdal samfunnshuset kl 09.00 - 20.00
Årdalstangen rådhuset/samfunnshuset kl 09.00 - 20.00

Alle som har røysterett og står oppført i manntalet har rett til å røyste. 

Hugs valkort og legitimasjon.

Årdalstangen
Arild Ingar Lægreid
-leiar i valstyret-

Tips ein ven Skriv ut