A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Kulturmidlar

Årdal kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar i samsvar med reglar om tildeling av kulturmidlar. Søknaden skal skrivast på eige skjema.

Det kan søkjast om grunnstønad, aktivitetsstønad , kursstønad og prosjektstønad.

Det kan søkjast om stønad til prosjekt på eige skjema. Det vert også gjeve stønad til vaksenopplæringstiltak etter eige regelverk.

Vi gjer merksam på at tildeling av kulturmidlar vil skje i kommunestyret.

Søknadsfrist vert kunngjort i pressa og på Årdal kommune si heimeside.

Laga har også høve til å søkje på andre stønadstypar, mellom anna:

Idrettens gullgruve - stønadsordningar for idretten
Friluftslivsorganisasjonar
Helse og rehabilitering