A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kulturmidlar - hausten 2020

Årdal kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar i samsvar med reglar om tildeling av kulturmidlar.
Søknadsfrist 1. september 2020.

Det kan søkjast om tilskot til arrangement, aktivitet, prosjekt og opplæring. Haustens tildeling gjeld ikkje grunnstønad.

Meir informasjon om retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finn du her:

Elektronisk søknadsskjema
Retningslinjer for kulturmidlar

Du kan få søknadsskjema på Tenestetorget på rådhuset eller ved Årdal bibliotek.