A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kulturmidlar 2018

Årdal kommune deler kvart år ut kulturmidlar til lag og organisasjonar. Søknaden skal skrivast på eige skjema.
Søknadsfrist 18. mars 2018.

Søknadsskjemaet finn du under menyvalet elektroniske skjema. Søknadsskjema vert også lagt ut på Tenestetorget i rådhuset og på biblioteket.

Det blir tildelt grunnstønad etter vedteken/gjeldande matematisk modell.

I tillegg blir det gjeve stønad til prosjekt, løypekøyring og til 17. mai komiteane.

Søknadsfrist 18.03.18.

Søknadsskjema
Retningslinjer for tildeling av kulturmidlar