Kulturmidlar 2017

Årdal kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar i samsvar med reglar om
tildeling av kulturmidlar. Søknaden skal skrivast på eige skjema. Søknadsfrist 1. april 2017

 

Søknadsskjema vert lagt ut på Tenestetorget i Rådhuset, biblioteket og under menyvalet elektroniske skjema.

Det blir tildelt grunnstønad etter vedteken/gjeldande matematisk modell.

I tillegg blir det gjeve stønad til løypekøyring og stønad til 17. mai komiteane.