A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kulturmidlar 2016

Søknadsfrist 1. april 2016

Årdal kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar i samsvar med reglar om tildeling av kulturmidlar. Søknaden skal skrivast på eige skjema.

Søknadsskjema vert lagt ut på Tenestetorget i Rådhuset, biblioteket og  under menyvalet elektroniske skjema.

Det blir tildelt grunnstønad etter vedteken/gjeldande matematisk modell.
I tillegg blir det gjeve stønad til løypekøyring og stønad til 17. mai komiteane.

Søknadsfrist: 1. april 2016

-Rådmannen-