A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Politikk/Kontrollutvalet

Kontrollutvalet

Etter kommunelova skal det i alle kommunar vere eit kontrollutval som på kommunestyret sine vegner skal føre tilsyn med den kommunale forvaltninga. 

Møteoversikt

 

Kontrollutvalet, med leiar og nestleiar, skal veljast av kommunestyret på konstituerande møte. Dette følgjer av kommunelova § 17, nr 3.

Kontrollutvalet i Årdal har 5 medlemer og 5 varamedlemer. PWC har sekreteriatsfunksjon for kontrollutvalet. Kontaktperson er Maren Lien, maren.lien@pwc.com

I perioden 2015 - 2019 er kontrollutvalet i Årdal samansett slik;

Medlemer:
1. Knut Arne Klingenberg, leiar, H
2. Aud Sissel Sveen, nestleiar, AP
3. Grete Hovland, SP
4. Jan Bent Høyum, AP
5. Erik Skogli, SP

vara:
1. Arne Talsæte, AP
2. Sveinung Haug, SP
3. Inga Jane Karlsen, SP
4. Odd Semstrøm, AP
5. Ståle Øvstetun, H

Tips ein ven Skriv ut