A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Konsesjonssaker landbruk

Konsesjonssaker 2020
Dette er maks satsar bestemt i forskrift  
Søknad om konsesjon etter konsesjonslova $$2 og 3: kr. 5.000,-
Søknad om deling etter jordlova $12: kr. 2.000,-

Dette er maks satsar bestemt i forskrift.