A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kompetanseprisen 2010

Arbeidsmiljøutvalet har vedteke at det kvart år skal tildelast ein pris på kr. 25 000,- til den arbeidsplassen/avdelinga i Årdal kommune som har utmerka seg når det gjeld kompetanseheving.

Prisen kan nyttast til vidare kompetanseheving eller til arbeidsmiljøtiltak.

Det er utarbeidd  kriterium for tildelinga PDF document ODT document . Ein jury på fire har i oppgåve å vurdere innkomne søknader og leggja det fram for kompetanseutvalet (arbeidsmiljøutvalet) for vedtak.

Det er utarbeida  søknadsskjema PDF document ODT document som skal nyttast. Søknadsfrist 15. januar 2011