A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kompetanseprisen 2010

Arbeidsmiljøutvalet har vedteke at det kvart år skal tildelast ein pris på kr. 25 000,- til den arbeidsplassen/avdelinga i Årdal kommune som har utmerka seg når det gjeld kompetanseheving.

Prisen kan nyttast til vidare kompetanseheving eller til arbeidsmiljøtiltak.

Det er utarbeidd  kriterium for tildelinga PDF document ODT document . Ein jury på fire har i oppgåve å vurdere innkomne søknader og leggja det fram for kompetanseutvalet (arbeidsmiljøutvalet) for vedtak.

Det er utarbeida  søknadsskjema PDF document ODT document som skal nyttast. Søknadsfrist 15. januar 2011

Tips ein ven Skriv ut