A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte torsdag 19. november

Det er møte i kommunestyret torsdag 19. november kl. 13.00. 
Denne gongen er møtet lagt til kinosalen og det vert sendt direkte. 

Ynskjer du å følgje møtet direkte så kan du gjere det ved å gå inn på denne lenkjaMøtet vil og bli lagt ut i opptak i løpet av veke 39.

Saker som skal opp til handsaming er:
072/20 Godkjenning av innkalling og sakliste, val av medlemer til signering av møteprotokoll
073/20 Orienteringssaker
074/20 Endringsframlegg - Reglement for delegering av avgjerdsrett 2020-2024
075/20 Kommunal planstrategi 2020-2023
076/20 Fullmakt til å halde fjernmøter i folkevalde organ
077/20 Uttale knytt til asylbarn i fosterheim
078/20 Delegering av mynde i samband med Covid-19

Fullstendig oversikt på saker og vedlegg finn du på denne lenkja.