Kommunestyremøte i juni

Det nærmar seg ferietid og kommunestyret skal ha sitt siste møte før ferien.

Torsdag 14. juni avviklar kommunestyret sitt siste møte for sommaren tek til for fullt.

Det er ei omfattande sakliste som skal handsamast denne gongen med 47 saker. Mange av sakene har store vedlegg og dette gjev ca. 900 sider med saksdokument som skal ut til representantane.

Ynskjer du å lese meir om kvar einskild sak så er sakstilfanga no publisert under politiske saker.

obs! Møtet startar kl. 10.00