A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 7. mars

Torsdag 7. mars kl. 12.00 har kommunestyret møte i rådhuset.

Desse sakene skal handsamast i møte:

Sak nr. Saktittel
011/13 Godkjenning av møtebok
012/13 Referatsaker
013/13 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023
014/13 Regionalplan for Sogn regionråd 2013 - 2016
015/13 Prosjekt Miljøfyrtårn Årdal kommune
016/13 Fastsetting av beløp for frikjøp av parkering
017/13 Tilslutnad til ordninga med permanent mottaksordning for personar utsette for seksuelle overgrep
018/13 Lokal forskrift om open brenning
 

Du finn meir informasjon om sakene i innsynportalen vår.

Tips ein ven Skriv ut