A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 27. september kl. 12.00

Møte[1]

Saker som skal handsamast er:

042/18

Godkjenning og signering av møteprotokoll

043/18

Referatsak
- Nundalselvi kraftverk
- Oversending av vedtak til kommunestyret

044/18

Økonomisk rapportering 2. kvartal 2018

045/18

Revidert investeringsbudsjett 2018

046/18

Startlån - låneopptak frå Husbanken

047/18

Landbruksplan - Årdal, Lærdal og Aurland - 2018 - 2021 - godkjenning

048/18

Avtale om barnevernvakt

049/18

Administrativt vertskommunesamarbeid om felles kommuneoverlege for Årdal, Lærdal og Aurland

050/18 Tildelingskriterier helse og omsorg i Årdal kommune
051/18 Oppretting av mellombels utval for kommuneplanarbeid
052/18 Oppretting av mellombels utval til arbeid med helse- og omsorgsplan
053/18 Rehabilitering kunstgrasbana med undervarme - Jotun stadion
054/18 Val av framtidig organisasjonsform for Årdal Energi KF
055/18 Endring vedtekter Årdal utvikling
056/18 Årsrapport og rekneskap 2017 - Årdal utvikling
057/18 Klyngetunet bufelleskap

 

Fullstendig oversikt på saker og vedlegg.

Tips ein ven Skriv ut