Kommunestyremøte 26. mars i opptak

kmotevideo

Da har kommunestyret gjennomført sitt første fjernmøte. Litt oppkoblingsproblem i starten, men me må seie oss godt nøgd med gjennomføringa.
Fekk du ikkje sett møtet direktet så har du no høve til å sjå det i opptak.

Her kan du sjå møtet i opptak og får du ikkje lyd så fjern "krysset" på høgtalaren nede i bildet.