A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 24. september

Kommunestyret startar opp igjen etter sommaren og første møte er torsdag 24. september kl. 13.00 i kantina.  

Grunna smittevernreglar kan me enno ikkje avvikle møter i kommunestyresalen og det gir derfor litt utfordringar med tanke på streaming. Men, me skal prøve å få til ei ordning.

Saker til møtet er:
055/20 Godkjenning av innkalling, signering av møteprotokoll
056/20 Referatsak
057/20 Reglement for delegering av avgjerdsrett 2020-2024
058/20 Nye retningslinjer for sal av tomtar i Årdal kommune 
059/20 Ungdommens kulturstipend 
060/20 Val av representantar til rådgjevande utval 2020-2023
061/20 Årdal Eldreråd 2020-2023 - suppleringsval 
062/20 Årdal forliksråd 2021-2024 - suppleringsval
063/20 Val av skjønnsmenn - suppleringsval

Fullstendig oversikt på sakene og vedlegga finn du her.