A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 21. juni - siste før ferien

Torsdag 21. juni har kommunestyret sitt siste møte før ferien tek til. Møtet er i kommunestyresalen kl. 12.00.
Etter ordinært møte er det orientering om næringsarbeidet v/Terje Laberg.

Saker som skal handsamast er:

034/18

Godkjenning og signering av møteprotokoll

035/18

Referatsak
- orientering om endring i vallova
- årsmelding og rekneskap Indre Ofredals Vener

036/18

Revidert budsjett 2018

037/18

Kommuneplan for Årdal kommune - Samfunnsdelen

038/18

Medlemsskap i Industrikommunene

039/18

Omorganisering i helse og omsorg

040/18

Politisk organisering

041/18

Rehabilitering av kyrkjelydshuset på Årdalstangen

Fullstendig oversikt på saker og vedlegg.