A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 11. juni

Torsdag 11. juni kl. 09.00 er det siste møte i kommunestyret før sommaren.

​Denne gongen vert det fysisk oppmøte for kommunestyrerepresentantane og for å ivareta avstands- og smittevernreglane vert møtet i kantina. Me veit derfor ikkje enno om me klarer å få til ei direktesending av møtet.

Saker som skal opp til handsaming kan du lese her.

Sakliste
023/20 Godkjenning av innkalling, signering av møteprotokoll 
024/20 Referatsak
025/20 Årsmelding - næringsfondet 2019
026/20 Årsrekneskap og årsmelding 2019 - Årdal kommune
027/20 Årdal utvikling - årsrapport 2019
028/20 Økonomisk rapportering 1. tertial 2020
029/20 Løpande opptak i barnehagane i Årdal kommune
030/20 Revidert budsjett 2020
031/20 Val av nytt varamedlem til representantskapet SIMAS 2020-2023
032/20 Val av varamedlemer til kommunalt råd for personar med nedsett funksjonsevne 2020-2023
033/20 Val av meddommarar til tingrett, lagmannsrett, jordskifterett og skjønsmenn
034/20 Val av forliksråd 2021 - 2024
035/20 Planstrategi 2020-2023
036/20 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2024
037/20 AS Vinmonopolet - salsløyve for perioden 2020-20204
038/20 Lokalbrygg AS - Salsløyve for alkohol via netthandel for perioden 2020-2024
039/20 Coop Extra - Salsløyve for perioden 2020-2024
040/20 Kiwi Øvre Årdal -  salsløyve for perioden 2020-2024
041/20 Kiwi Årdalstangen - salsløyve for perioden 2020-2024
042/20 Øvre Årdal Mat AS (Bunnpris) - salsløyve for perioden 2020-2024
043/20 Årdalstangen mat (Rema1000) - salsløyve for perioden 2020-2024
044/20 Klingenberg hotell - skjenkeløyve perioden 2020-2024
045/20 Mama Mia - skjenkeløyve for perioden 2020 - 2024
046/20 Sitla hotell - skjenkeløyve i perioden 2020-2024
047/20 Stiftinga Avdalen gard - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
048/20 Utladalen naturhus - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
049/20 Vetti gard og turiststasjon - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
050/20 Vee eigedom AS (Damvoktaren) - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
051/20 Årdal catering - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
052/20 Utla AS - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
053/20 Tya bakeri - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
054/20 Utladalen camping og Svalheim gard - skjenkeløyve for perioden 2020-2024