A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunen har for tida redusert legebemanning

Lege 2

Innbyggjarar må difor rekne med auka ventetid på vanlege konsultasjonar.

Kommunen har for tida redusert legebemanning grunna uføresett fråvær.
Dette fører til redusert kapasitet ved legekontoret.

Det vert arbeid med å skaffe vikarlege.

Øyeblikkeleg hjelp må prioriterast i denne situasjonen.

Innbyggjarar må difor rekne med auka ventetid på vanlege konsultasjonar.
Me reknar med at situasjonen betrast innanfor dei næraste 2 månader.