A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Landbruk/Tilskotsordningar/Kommunale næringsfond

Kommunale næringsfond

Lærdal kommune

Lærdal kommune har nærings- og konsesjonsavgiftsfond som mellom anna kan nyttast til investeringar i landbruket. Rutinar og prioriteringa er omtalt i Tiltaksplan for landbruket 2014-2017

Aurland kommune

Aurland kommune har konsesjonsavgiftsfond som mellom anna kan nyttast til tiltak innanfor landbruk. Les meir om ordninga her.
 

Årdal kommune

Årdal kommune har eiga ordning for kommunalt tilskot til landbruk. Pr dato er det ikkje midlar til disposisjon.
Årdal har og eige landbruksfond. Landbruksfondet vert forvalta av eit styre som har slik samansetning: Arild Ingar Lægreid (ordførar), Anne Kaupi (formannskapet), Knut Arne Klingenberg (kommunestyret) Sveinung Haug (bondelaget) og Erik Skogli (bondelaget).
Regelverk og søknadsskjema: