A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunal planstrategi

I samsvar med §11-15 i plan og bygningslova vedtok kommunestyret i møtet 07.02.2013 i sak 003/13 kommunal planstrategi for 2012 – 2016. Vedtaket er gjort i samsvar med § 10-1 i plan- og bygningslova.

Kommunal planstrategi